Rreth

Mapserver është një motor Burim Falas’ pasqyrimi të dhënash gjeografike shkruar në C. Përtej shikimit të dhënave e GIS, Mapserver ju lejon të krijoni ” imazh harta gjeografike”, që është, hartat që mund të drejtojë përdoruesit tek përmbajtja. Për shembull, Minesota DNR `Zbavitje Compass <http://www.dnr.state.mn.us/maps/compass.html> __ siguron përdoruesit me më shumë se 10.000 faqet e internetit, raporteve dhe hartave nëpërmjet një aplikim të vetëm. E njëjta Aplikimi shërben si një “motor hartë” për pjesë të tjera të vendit, duke siguruar kontekstin hapësinor ku është e nevojshme.

MapServer është zhvilluar fillimisht nga Universiteti i Minesotës (UMN) projekt ForNet në bashkëpunim me NASA dhe Departamenti Minesota të Burimeve Natyrore (MNDNR). Më vonë ajo u prit nga projekti TerraSIP, një projekti i sponsorizuar ndërmjet NASA dhe UMN dhe një shoqerie interesave të menaxhimit të tokës.

MapServer is one of the founding projects of the OSGeo foundation, and is maintained by a growing number of developers (nearing 20) from around the world. It is supported by a diverse group of organizations that fund enhancements and maintenance, and administered within OSGeo by the MapServer Project Steering Committee made up of developers and other contributors. All source code is openly available via GitHub.

 • Prodhimi i Avancuar hartografik

  • Vizatim Shkalle tiparesh dhe ekzekutim aplikimi

  • Tipar etiketimi përfshirë etiketë përplasje ndërmjetësimi

  • Plotësisht i përshtatshëm, template të shtyrë prodhimit

  • TrueType fonts
  • Map element automation (scalebar, reference map, and legend)
  • Thematic mapping using logical- or regular expression-based classes
 • Support for popular scripting and development environments
  • PHP, Python, Perl, Ruby, Java, and .NET
 • Cross-platform support
  • Linux, Windows, Mac OS X, Solaris, and more
 • Support of numerous Open Geospatial Consortium (OGC) standards
  • WMS (client/server), non-transactional WFS (client/server), WMC, WCS, Filter Encoding, SLD, GML, SOS, OM
 • A multitude of raster and vector data formats
 • Map projection support
  • On-the-fly map projection with 1000s of projections through the PROJ.4 library